EHRC 2013/21, EHRM 21-10-2012, , 57942/10 (met annotatie van mr. A. Nieuwenhuis)

Inhoudsindicatie

Reikwijdte vrijheid van meningsuiting, Belediging

Samenvatting

Klager vervulde in april 2004 zijn dienstplicht in het Kroatische leger. Tijdens een ruzie, gadegeslagen door een aantal soldaten, voegde hij twee andere rekruten toe: “I fuck your baptised mother!” Niet lang daarna antwoordde klager de korporaal, die kwam vragen waarom hij zich niet, zoals opgedragen, had gemeld om over het incident rapport uit te brengen: ‘This is not my State, I am not its national, I don’t recognise […

Verder lezen
Terug naar overzicht