EHRC 2013/50, HvJ EU 22-11-2012, , C-277/11 (met annotatie van mr. A.J.T. Woltjer)

Inhoudsindicatie

Richtlijn 2004/83/EG, Subsidiaire bescherming, Samenwerkingsplicht, Recht om te worden gehoord

Samenvatting

M. (of M.M.) is een Rwandees staatsburger (Tutsi) die in mei 2008 in Ierland een asielverzoek heeft ingediend. Hij vreest te worden vervolgd in Rwanda vanwege de kritiek die hij heeft geuit op het onderzoek naar de genocide van 1994. M.(M.) was in 2006 Ierland ingereisd op een studentenvisum, dat hem was verleend voor een LLM aan een Ierse universiteit…

Verder lezen
Terug naar overzicht