EHRC 2013/51, HvJ EU 06-12-2012, , C-356/11, C-357/11 (met annotatie van prof. dr. A. Schrauwen)

Inhoudsindicatie

Recht op eerbiediging van familie- en gezinsleven, Unieburgerschap, Gezinshereniging samengesteld gezin, Verblijfsrecht nieuwe echtgenoten, Voorwaarde voldoende middelen van bestaan, Belang van kinderen

Samenvatting

De Ghanese vrouw S. is, net als de Algerijnse vrouw L., moeder van een kind met de Finse nationaliteit uit een eerder huwelijk met een Fin, over wie zij het uitsluitende gezag heeft. Beide vrouwen beschikken over een permanente verblijfstitel in Finland. Beide vrouwen hertrouwen met een onderdaan van een derde land waarvoor op basis…

Verder lezen
Terug naar overzicht