EHRC 2013/67, EHRM 15-01-2013, , 48420/10, 59842/10, 51671/10 , 36516/10 (met annotatie van prof. mr. J.H. Gerards)

Inhoudsindicatie

Godsdienstvrijheid, Discriminatieverbod, Religieuze uitingen in werksfeer, Dragen van kruisje, Gewetensbezwaarde trouwambtenaar, Gewetensbezwaren t.a.v. homoseksualiteit, Definitie ‘religieuze uiting’, Reikwijdte art. 9 EVRM, Horizontale werking, Margin of appreciation, Belangenafweging

Samenvatting

Eweida, eerste klaagster, werkt bij de incheckbalies van British Airways (BA). Zij is koptisch christen en draagt om die reden een koptisch kruis om haar hals. BA introduceerde in 2004 een nieuw uniform; in de uniformcode stond de regel…

Verder lezen
Terug naar overzicht