EHRC 2013/82, EHRM 22-01-2013, , 33501/04, 38608/04, 35258/05, 35618/05

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting, Smaad, Perspublicaties, Bewijs, Feiten-/waardeoordeel

Samenvatting

Klager, OOO Ivpress, is een uitgever die onder meer het weekblad Ivanovo-Press uitgeeft. De procedure voor het Hof heeft betrekking op vier verschillende sets van publicaties en smaadprocedures die naar aanleiding daarvan zijn ingesteld. In 2003 publiceerde Ivanovo-Press allereerst een artikel over een conflict tussen K., de directeur van het lokale staatsgasbedrijf Rodnikiraygas, en zijn buren, de familie S. Het artikel suggereerde dat K. ‘…