EHRC 2014/135, HvJ EU 06-03-2014, , C-206/13 (met annotatie van mr. dr. J. Morijn)

Inhoudsindicatie

Handvest Grondrechten EU, Toepassingsgebied, Werkingssfeer, Tenuitvoerlegging Unierecht, Vervolg Åkerberg Fransson, Onbevoegdheid Hof

Samenvatting

Het geding dat leidde tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU betrof een geschil over een vergunning voor activiteiten in een natuurgebied, die volgens de autoriteiten niet had mogen worden afgegeven. De vraag is of daardoor sprake is van een aantasting van het eigendomsrecht zoals beschermd door art. 17 Hv EU. De nationale rechter droeg daarbij aan dat er weliswaar geen sprake is van directe…

Verder lezen
Terug naar overzicht