EHRC 2014/136, HvJ EU 12-03-2014, , C-456/12 (met annotatie van prof. dr. A. Schrauwen)

Inhoudsindicatie

Gezinshereniging, Verblijfsrecht van derdelander die familielid is van Unieburger in lidstaat van nationaliteit van Unieburger, Periode van verblijf in andere lidstaat en regelmatige verplaatsingen naar andere lidstaat, Duur verblijf in andere lidstaat

Samenvatting

In deze zaak, en de op dezelfde dag gewezen uitspraak in zaak C-457/12, gaat het om aanvragen voor een afgeleide verblijfsvergunning in Nederland voor familieleden uit derde landen van Nederlanders die tijdelijk in een andere lidstaat hebben verbleven of die in een andere lidstaat werken. De Raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht