EHRC 2014/139, HvJ EU 27-03-2014, , C-265/13

Inhoudsindicatie

Handvest Grondrechten EU, Toepassingsgebied, Werkingssfeer, Tenuitvoerlegging Unierecht, Vervolg Åkerberg Fransson, Onbevoegdheid Hof

Samenvatting

Torralbo Marcos heeft een arbeidsrechtelijk geschil met het bedrijf Korota, dat in een insolventieprocedure is verwikkeld en in surseance van betaling verkeert. Torralbo Marcos wil hoger beroep instellen, maar heeft niet het daarvoor verschuldigde griffierecht betaald. Volgens hem zou het moeten betalen van dit griffierecht in strijd komen met art. 47 Hv, omdat de nationale rechter niet de mogelijkheid heeft de evenredigheid hiervan te beoordelen.

Naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht