EHRC 2014/27, HvJ EU 14-11-2013, , C-4/11

Inhoudsindicatie

Asiel, Dublinverordening, Vervolg op N.S, Geen subjectief recht op toepassing discretionaire bepaling, Grote Kamer

Samenvatting

Een Iraanse asielzoeker reist via Griekenland naar Duitsland, alwaar hij een asielverzoek indient. Op grond van de criteria van de Dublinverordening wordt Griekenland aangewezen als verantwoordelijke lidstaat. Terwijl de asielzoeker in beroep is gegaan tegen overdracht wordt de overdracht geëffectueerd. Wegens een reëel risico op onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van art. 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie…

Verder lezen
Terug naar overzicht