EHRC 2014/30, HvJ EU 10-12-2013, , C-394/12 (met annotatie van mr. drs. J.R. Groen)

Inhoudsindicatie

Asiel, Dublinverordening, Vervolg op N.S, Beroep tegen onjuiste vaststelling verantwoordelijke lidstaat, Geen subjectief recht, Uitzonderingen, Grote Kamer

Samenvatting

Een Somalische asielzoeker reist via Griekenland het grondgebied van de Europese Unie binnen en reist verder via Hongarije naar Oostenrijk, alwaar zij een asielverzoek indient. Oostenrijk wijst Hongarije aan als verantwoordelijke lidstaat, hetgeen Hongarije accepteert. De vrouw gaat in beroep tegen de aanwijzing van Hongarije als verantwoordelijke lidstaat. Rechtsvraag bij het Hof is of de asielzoeker op grond van…

Verder lezen
Terug naar overzicht