EHRC 2014/51, HvJ EU 12-12-2013, , C-486/12 (met annotatie van M.A.J. West en C.N. van der Sluis)

Inhoudsindicatie

Recht van toegang tot (persoons)gegevens, Legesheffing mogelijk, Geen bovenmatige kosten, Kostprijs geldt als bovengrens

Samenvatting

Art. 12, sub a, van de Privacyrichtlijn 95/46/EG verzet zich niet tegen het in rekening brengen van kosten bij de verstrekking van persoonsgegevens door een overheidsinstantie. Ter waarborging dat de bij de uitoefening van het recht van toegang tot persoonsgegevens in rekening gebrachte kosten niet bovenmatig zijn, mag het bedrag dat voor de verstrekking ervan in rekening wordt gebracht niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht