EHRC 2014/70, HvJ EU 15-01-2014, , C-176/12 (met annotatie van M. de Mol)

Inhoudsindicatie

Recht op informatie en raadpleging van de werknemers binnen de onderneming, Horizontale directe werking, Uniegrondrechten, Uitleg arresten Mangold en Kücükdeveci, Plicht nationale rechter in geval van strijdige nationale regeling

Samenvatting

AMS is een leerbedrijf dat werklozen of mensen in een achterstandssituatie helpt op de arbeidsmarkt te re-integreren. Vakbondsorganisaties eisen dat AMS een werknemersvertegenwoordiging toestaat. Volgens AMS is dat naar Frans recht niet nodig, omdat de organisatie minder dan 50 werknemers telt. Volgens de vakbonden is de Franse nationale regeling op…

Verder lezen
Terug naar overzicht