EHRC 2014/71, HvJ EU 30-01-2014, , C-285/12 (met annotatie van M. den Heijer)

Inhoudsindicatie

Asiel, Subsidiaire bescherming, Definitierichtlijn, Binnenlands gewapend conflict

Samenvatting

Het tweede asielverzoek van Diakité, afkomstig uit Guinee, is door de Belgische Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen afgewezen. De weigering van toekenning van de subsidiairebeschermingsstatus berust op de vaststelling dat er in de betreffende periode in Guinee geen sprake was van een situatie van willekeurig geweld of van een gewapend conflict. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen houdt dit besluit in stand en overweegt, na te hebben vastgesteld dat Richtlijn 2004/83…

Verder lezen
Terug naar overzicht