EHRC 2014/94, HvJ EU 27-02-2014, , C-588/12

Inhoudsindicatie

Ouderschapsverlof, Gelijke behandeling mannen en vrouwen, Sociale bescherming werkenden

Samenvatting

De zaak betreft een raamovereenkomst ouderschapsverlof. In België geldt de regel dat iemand ouderschapsverlof kan opnemen door tijdelijk 0,2 of 0,5 fte minder te gaan werken. Als de betrokkene in de periode van ouderschapsverlof op onvoldoende gronden wordt ontslagen, wordt de toe te kennen vergoeding berekend op basis van de arbeidstijd verminderd met het percentage waarvoor ouderschapsverlof geldt. De vraag is aan het Hof voorgelegd of dat verenigbaar is met de raamovereenkomst. …

Verder lezen
Terug naar overzicht