EHRC 2014/95, HvJ EU 27-02-2014, , C-79/13 (met annotatie van C.H. Slingenberg)

Inhoudsindicatie

Recht op huisvesting, Opvangrichtlijn, Eenheid van het gezin, Verzadiging van het opvangnetwerk voor asielzoekers in België

Samenvatting

Vader en moeder Saciri en hun drie minderjarige kinderen dienden in 2010 in België een asielaanvraag in en verzochten om opvang. Omdat alle plekken in opvangcentra verzorgd door het orgaan verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) bezet waren, werd het gezin doorverwezen naar een algemeen bijstandskantoor, een ocmw. Fedasil werd destijds geconfronteerd met een verzadiging van het opvangnetwerk, waardoor het niet langer…

Verder lezen
Terug naar overzicht