EHRC 2015/96, EHRM 03-02-2015, , 57592/08 (met annotatie van dr. S. Meijer)

Inhoudsindicatie

Verbod op foltering of vernederende of onmenselijke behandeling, Levenslange gevangenisstraf

Samenvatting

Hutchinson is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf met een ‘whole life term’ wegens inbraak, verkrachting en drievoudige moord. In navolging van de Vinter-uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stelt hij dat zijn levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van invrijheidstelling strijd oplevert met art. 3 EVRM.

Ter discussie staat de vraag of de bevoegdheid van de Secretary of State om een levenslang gestrafte in vrijheid te…

Verder lezen
Terug naar overzicht