EHRC 2017/151, HvJ EU 09-03-2017, ECLI:EU:C:2017:198, C-406/15 (met annotatie van dr. A. D’Espallier en drs. Ph. Gérard)

Inhoudsindicatie

Gelijkheidsbeginsel, Handicap, Ambtenaar, Gelijke kansen in arbeid en tewerkstelling, Positieve actie

Samenvatting

Milkova was werkzaam als ambtenaar bij een toezichthoudend agentschap, terwijl zij voor 50% arbeidsongeschikt is als gevolg van een psychische stoornis. Haar is in het kader van een reorganisatie ontslag aangezegd omdat haar post zou komen te vervallen. Zij verzet zich daartegen omdat aan werknemers die zich in dezelfde situatie bevinden ontslagbescherming wordt gegeven. Zij acht het niet rechtmatig dat die bescherming zich niet uitstrekt tot ambtenaren. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht