EHRC 2017/152, HvJ EU 06-04-2017, ECLI:EU:C:2017:278, C-668/15 (met annotatie van mr. dr. K.M. de Vries)

Inhoudsindicatie

Lening bij kredietinstelling, Aanvullende identificatie vanwege geboorteplaats buiten EU/EVA, Gelijke behandeling ongeacht ras of etnische afstamming

Samenvatting

De klager, Ismar Huskic, koopt samen zijn partner een tweedehands auto en sluit daartoe een lening af bij de kredietinstelling Jyske Finans. Omdat Huskic geboren is in Bosnië en Herzegovina, welk land geen lidstaat is van de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), moet hij voor het verkrijgen van de lening aanvullend bewijs leveren van zijn identiteit, in…

Verder lezen
Terug naar overzicht