EHRC 2017/154, HvJ EG 15-06-2017, ECLI:EU:T:2017:392, T262/15 (met annotatie van mr. dr. P.E. de Morree)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting, Media, Beperkende maatregelen met betrekking tot acties die Oekraïne ondermijnen, Propaganda

Samenvatting

Dmitrii Kiselev is het hoofd van het Russische persbureau Rossiya Segodnya (RS). Sinds maart 2014 zijn op hem beperkende maatregelen van toepassing op basis van de EU-regelgeving die ziet op acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Dit betekent onder andere dat zijn tegoeden zijn bevroren en dat hem de binnenkomst in of de doorreis via het grondgebied van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht