EHRC 2017/158, EHRM 20-06-2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0620JUD006766709, 67667/09, 44092/12, 56717/12 (met annotatie van prof. mr. J.H. Gerards)

Inhoudsindicatie

Discriminatieverbod, Vrijheid van meningsuiting, Verbod op ‘homopropaganda’, Abstracte of concrete wetgevingstoetsing, Bescherming traditionele gezinswaarden, Volksgezondheid, Belang van het kind, Geen gerechtvaardigd doel

Samenvatting

In de parlementen van de Russische regio’s Ryazan en Arkhangelsk zijn in 2003 resp. 2006 wetten aangenomen ter bescherming van de goede zeden van kinderen; in de gemeente St. Petersburg werd een soortgelijke regeling in 2010 ingevoerd. In deze wetgeving worden onder meer publieke activiteiten gericht op het bevorderen van homoseksualiteit verboden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht