EHRC 2017/163, EHRM 25-07-2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0725JUD001748415, 17484/15 (met annotatie van prof. mr. A.C. Hendriks)

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding, Medische fout, Verlaging vergoeding aan 50-jarige vrouw, Stereotiepe beelden, Discriminatie

Samenvatting

Klaagster is een vrouw die op 50-jarige leeftijd is geopereerd vanwege een ontsteking in het vulvagebied (abcessus glandulae Bartholini). Tijdens de operatie, waarbij de zogenaamde klieren van Bartholini aan zowel linker- als rechterzijde waren verwijderd, heeft de behandelend arts ook een zenuw beschadigd. Klaagster ondervindt daarvan sindsdien ernstige pijnklachten, is incontinent en kan niet genieten van een seksueel leven.

De nationale rechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht