EHRC 2017/168, EHRM 20-06-2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0620DEC005349110, 53491/10, 72286/10 e.a. (met annotatie van prof. mr. J.H. Gerards en dr. L.R. Glas LL.M)

Inhoudsindicatie

Recht op een eerlijk proces, Recht op een effectief rechtsmiddel, Redelijke termijn, Tenuitvoerlegging, Pilotuitspraak, Minnelijke schikking, Eenzijdige verklaring, Individueel of algemeen rechtsherstel

Samenvatting

Alle 400 klachten die in deze zaak aan de orde zijn, betreffen overschrijding van de redelijke termijn en het ontbreken van een effectief rechtsmiddel om de daardoor geleden schade te herstellen. Het Hof heeft op 7 juli 2015 in de zaak Rutkowski e.a. t. Polen een pilotuitspraak gedaan (EHRM 7 juli 2015, …

Verder lezen
Terug naar overzicht