EHRC 2017/169, EHRM 27-06-2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0627DEC003436714, 34367/14 (met annotatie van mr. dr. P.E. de Morree)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting, Hate speech, Islamitisch extremisme, Sharia, Misbruik van recht

Samenvatting

Deze zaak betreft de strafrechtelijke veroordeling van Fouad Belkacem, die destijds de leider en woordvoerder was van de inmiddels ontbonden radicaalislamitische organisatie Sharia4Belgium. In een serie video’s op YouTube riep Belkacem zijn publiek op tot het onderwerpen van alle niet-moslims, om hen een lesje te leren en tegen hen te strijden. Daarnaast kwam hij in deze filmpjes op voor de Jihad en pleitte hij voor invoering…

Verder lezen
Terug naar overzicht