Eigen bijdrage geen negatief loon


De Hoge Raad bevestigt een oordeel van Hof Den Haag dat de eigen bijdrage van een werknemer voor de terbeschikkingstelling van een duurdere auto niet kan worden aangemerkt als negatief loon. De werknemer had niet aannemelijk gemaakt dat hij zich aan de terbeschikkingstelling van de duurdere auto niet kon onttrekken.

Een werknemer treedt in 2010 bij de werkgever in dienst als international salesmanager. De werkgever stelt hem een duurdere personenauto ter beschikking dan de leaseregeling van de werkgever in voorziet. Vanwege de aanschaf van die duurdere auto heeft de werknemer € …

Verder lezen