Eigen woning en nadien aangegane geldlening


Wet IB 2001

De Hoge Raad heeft op 8 augustus 2008 aan de hand van zijn arresten HR 24 februari 2006, nr. 39.961 en 40.011, BNB 2006/207 en BNB 2006/208 nogmaals bevestigd dat de enkele omstandigheid dat een belastingplichtige uitgaven voor aankoop en/of verbouwing van zijn eigen woning aanvankelijk financiert uit eigen middelen en nadien een geldlening aangaat, niet in de weg hoeft te staan aan de kwalificatie van die lening als aangegaan voor de aankoop en verbouwing van die woning. Zodanige kwalificatie is in ieder geval gerechtvaardigd, indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat hij reeds ten tijde van het voldoen van de kosten het oogmerk had om die kosten te financieren met geleend geld.

(HR 8 augustus 2008, nr. 42.896)

Verder lezen
Terug naar overzicht