Eigendom schoolgebouw na faillissement behoort toe aan gemeente


Na het faillissement van een onderwijsstichting ontstaat er een geschil tussen de curator en een gemeente over de eigendom van de grond en het daarop gebouwde schoolgebouw. Daarbij rijst de vraag of de grond en het schoolgebouw in de boedel valt of dat dit aan de gemeente toekomt. Het hof concludeert dat art. 20 Fw niet in de weg staat aan eigendomsverkrijging door de gemeente op basis van art. 110 lid 4 WPO.

Achtergrond
De gemeente Stichtse Vecht heeft grond in eigendom gegeven aan de Stichting Jenaplan Onderwijs Maarssen en…

Verder lezen
Terug naar overzicht