Eigendom in Tsjechië van verleden en heden (1997.30.2311)


Schets van de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de eigendom in Tsjechië. Na een bespreking van de algemene geschiedenis en de geschiedenis van het privaatrecht tot 1950 wordt vervolgens de eigendom bekeken in het communistische tijdperk en in het socialistische. Na de ineenstorting van de socialistische staten kwam een proces op gang van economische verandering. De ombouw van de planeconomie in een vrije markteconomie is voornamelijk een omzetting van de eigendomsorde. Schrijfster zet uiteen hoe de nieuwe constitutie de eigendom als een vrijheidsrecht garandeert en schetst de rechten en plichten van…

Verder lezen