Eigenrichting in burenrechtkwestie


S en L zijn ieder eigenaar van naast elkaar gelegen panden. Achter het pand van L bevindt zich een parkeerterrein, slechts bereikbaar via de oprit van S. Er is nimmer een erfdienstbaarheid gevestigd. Tussen het terrein van L en de openbare weg bevindt zich een strook grond, die grotendeels eigendom is van S. Een klein deel van de tussenliggende grond is van L. Op deze strook bevinden zich een muur en toegangshek, die het terrein van L afsluiten.

L breekt de muur ten dele af en…

Verder lezen