Einde borgtocht door terugzenden van borgtochtakte? (1999.46.2417)


Bespreking van en noot bij het arrest van de Hoge Raad van 15 januari 1999, 241; Notafax 1999, nr 33, waarin de Hoge Raad oordeelt dat de schuldeiser met terugzending van de borgtochtakte aan de borg niet beoogt de overeenkomst te beëindigen of afstand te doen van zijn rechten. Door een integrale betaling was in beginsel de borgtocht vervallen doch als gevolg van de vernietiging van de betaling (met terugwerkende kracht) is de borgtocht achteraf bezien niet door betaling tenietgegaan. Het arrest is voor de auteur aanleiding…

Verder lezen