Elektronisch beschikbaar stellen bestemmingsplan, ABRvS 11 juni 2014, zaaknummer 201302577/1/R3


In de toelichting op het bestemmingsplan wordt voor de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de flora en fauna verwezen naar een bijbehorende rapportage, een quickscan. Niet in geschil is dat deze quickscan gedurende de terinzagelegging van het ontwerp van het plan abusievelijk niet beschikbaar is gesteld op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit klemt temeer nu de raad niet aannemelijk heeft gemaakt dat de quickscan wel elektronisch raadpleegbaar was op de gemeentelijke website. Dit kan niet worden afgeleid uit de stukken die de raad heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht