Elektronisch stemmen met nodige waarborgen is binnen VvE toegestaan


In een VvE-vergadering is besloten om de splitsingsakte te wijzigen. Hierbij is vooraf de appartementseigenaars de mogelijkheid geboden om digitaal te stemmen. Vijf eigenaars hadden digitaal gestemd via een gespecialiseerd softwaresysteem voor VvE’s (Twinq). Vier van deze vijf appartementseigenaars hebben hun stem later per e-mail bevestigd.

X heeft de kantonrechter verzocht het besluit te vernietigen omdat in het splitsingsreglement niet is voorzien in de mogelijkheid van digitaal stemmen. Het besluit is dan ook wat betreft de wijze van totstandkoming ervan in strijd met…

Verder lezen