Elektronische handtekening en aansprakelijkheid (2002.40.2224)


De verwachting is dat het implementatiewetsvoorstel inzake de Europese richtlijn betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, nr 27743 (zie ook Notafax 2001, nr 140; ND 2001.25.2194) eind 2002 begin 2003 wet wordt.

De richtlijn beoogt het gebruik van elektronische handtekeningen te vergemakkelijken en tot de wettelijke erkenning ervan bij te dragen. Daarnaast gaat de richtlijn verschillen in wet- en regelgeving in de diverse lidstaten op dit terrein tegen. In de nieuwe artt. 15a tot en met c Boek 3 BW…

Verder lezen