Emissie aandelen tijdens aanmerkelijk-belangperiode. Volstorting tijdens aflopend aanmerkelijk belangperiode (1997.25.3280)


A heeft een aanmerkelijk belang in BV X. Door een volstorting daalt de deelname van A in het gestorte kapitaal van BV X tot 27%. De deelname van A stijgt vervolgens tot 33% door volstorting op nieuw uitgegeven aandelen. In 1990 vervreemdt A een aantal aandelen. Ingevolge het onder de oude aanmerkelijk-belangregeling geldende lifo-stelsel wordt A geacht de nieuw uitgegeven aandelen als eerste te hebben vervreemd. A meent dat geen sprake is van winst uit aanmerkelijk belang, omdat de verkrijging van de nieuwe aandelen…

Verder lezen