Enige internationale aspecten van het aanmerkelijkbelangregime (1999.07.3067)


De a.b.-regeling is zowel van toepassing op binnenlandse als op buitenlandse vennootschappen. Ook a.b.-houders die in het buitenland wonen, vallen onder de a.b.-regeling indien het een Nederlandse vennootschap betreft (art. 49.1.b Wet IB).

De binnenlandse a.b.-houder is bij emigratie in beginsel a.b.-heffing verschuldigd (art. 20a.6.i Wet IB). Echter wanneer voldoende zekerheid wordt gesteld, wordt voor een periode van…

Verder lezen