Enige perikelen rond de executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen op naam (art. 474g Rv) (1996.46.2463)


Beslag op aandelen op naam brengt in de praktijk de volgende complicaties mee. De overdraagbaarheid van de aandelen op naam zal meestal bij de statuten beperkt zijn. Dit betekent dat de aandeelhouders invloed kunnen uitoefenen op de verkoop van de in beslag genomen aandelen. Hierin onderscheidt zich het beslag op aandelen op naam van de andere beslagen.

De beslaglegger heeft niet alleen met de geëxecuteerde te maken, maar ook met de vennootschap en de daarbij betrokken organen. Aan de hand van twee zich recentelijk voorgedaan hebbende casus wordt de…

Verder lezen