Enkel refereren aan in eerste aanleg ingenomen standpunt vormde onvoldoende verweer


Samenvatting

In een hoger beroep bij Hof Den Haag was de WOZ-waarde van een op de waardepeildatum volledig uitgewoonde woning in geschil. In eerste aanleg had de heffingsambtenaar de stelling ingenomen dat de verkoopprijs van een referentiewoning in het taxatierapport foutief was weergegeven. Rechtbank Rotterdam had dit aannemelijk geacht en in haar oordeel geen rekening gehouden met die verondersteld onjuiste waarde. In het hoger beroep heeft belanghebbende hiertegen bewijs geleverd. Het taxatierapport bevat over de getaxeerde woning, noch over de andere genoemde woningen enig gegeven omtrent de kwaliteit of de staat van onderhoud daarvan. In hoger beroep refereert de heffingsambtenaar uitsluitend aan hetgeen hij in eerste aanleg heeft aangevoerd. Het hof beslist dat dit verweer onvoldoende is tegenover de gemotiveerde stelling van belanghebbende.

(Hoger beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht