Enkele hoofdlijnen van een meer beginselmatige en neutrale Wet Vpb (2012.37.3005)


In deze bijdrage wordt een aanzet gedaan om te komen tot een meer beginselmatige en neutrale vennootschapsbelasting. Een meer consequente uitwerking van de zelfstandigheidsgedachte en oog voor rechtsgelijkheid en neutraliteit leidt tot grondslagverbreding en tariefverlaging. Het systeem wordt daardoor robuuster, in de zin van minder misbruikgevoelig, eenvoudiger en concurrerender. 
Het formuleren van gedachten over een nieuwe wet noopt ertoe, wat deze auteur betreft, een normatief kader te ontwikkelen dat als richtsnoer voor te maken keuzes zou kunnen dienen.
Het normatief kader bestaat uit de rechtsgrondslag van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht