Enkele opmerkingen over het wetsvoorstel ter bestrijding van constructies met onroerende zaken (1995.3475)


In de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel BTW/overdrachtsbelasting schrijft de staatssecretaris over de optie voor belaste levering: ‘Op het moment dat de koper de onroerende zaak gaat gebruiken, zullen verkoper en koper de toepassing van de optieregeling dienen te beoordelen aan de hand van het (vermoedelijke) gebruik door de koper. (...) Blijkt na afloop van het boekjaar waarin de koper de onroerende zaak is gaan gebruiken dat het gemiddelde gebruik over de verstreken periode afwijkt van hetgeen indertijd werd verondersteld, dan heeft in voorkomend…

Verder lezen