Enkele testamentaire beschikkingen in de overgangsfase (2002.43.2248)


Deze bijdrage in het WPNR doet concrete tekstsuggesties hoe met de invloed van het nieuwe erfrecht in de testamentenpraktijk van nu rekening kan worden gehouden. Volgens art. 4:46 (nieuw) BW moet bij de uitlegging van uiterste wilsbeschikkingen worden gelet op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Volgens de minister behoort tot die omstandigheden het recht dat gold ten tijde van het maken van de uiterste wil. De schrijver betoogt dat inmiddels de wetenschap van de spoedige invoering van het nieuwe erfrecht een van de omstandigheden…

Verder lezen