Enkele wijzigingen in de vennootschapsbelasting (2002.12.3061)


Het begrip hybride leningen is geen fiscaal wettelijk begrip. Het staat voor een civielrechtelijke lening die fiscaal wordt gekwalificeerd als eigen vermogen van de schuldenaar. Daartegenover staat dat de civielrechtelijke lening bij de schuldeiser fiscaal als een deelneming moet worden gekwalificeerd. Indien de lening als eigen vermogen kan worden gekwalificeerd, heeft dat gevolgen voor de renteaftrek en (eventueel) de belastbaarheid van de verschuldigde rente. De gevolgen voor de renteaftrek bij hybride leningen zijn geregeld in artikel 10 Wet Vpb. De belastbaarheid is geregeld in artikel 13 lid…

Verder lezen