Enkele wijzigingen en versoepelingen voorgesteld met betrekking tot NV-recht


In Notafax 2007, nr 139 maakten wij melding van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (TK 31058). Thans is een wetsvoorstel ingediend met enkele wijzigingen betreffende naamloze vennootschappen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een EG-richtlijn die op 15 april 2008 moet zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Enkele aanpassingen met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen (artikel 2:98 BW)

  • Thans is inkoop van eigen aandelen slechts mogelijk tot 10% van het geplaatste kapitaal. Voorgesteld wordt dit maximum te laten…
Verder lezen