Er is niet gebleken van aanwijzingen dat implantaten niet aan (veiligheids-)eisen voldeden


Hulpverleners mochten ervan uitgaan dat implantaten na uitvoering van het onderzoek door de aangemelde instantie, voldeden aan de eisen die aan hulpmiddelen met een dergelijk hoog risico worden gesteld en hoefden niet op eigen initiatief nader onderzoek te doen naar de samenstelling van de hulpzaak, hetgeen alleen dan anders zou zijn, wanneer er aanwijzingen zijn dat een hulpmiddel niet aan de (veiligheids-)eisen voldoet.

Het Franse F heeft borstimplantaten op de markt gebracht, die door Nederlandse zorgaanbieders zijn gebruikt bij borstherstellende operaties en bij (cosmetische) borstvergrotingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht