Er is niet voldaan aan alle redelijke voorwaarden voor volwaardige wilsovereenstemming


Met de patiënt zijn door de zorgaanbieder de voor- en nadelen en mogelijke risico’s van de voorgenomen behandeling niet aan de hand van deugdelijk voorafgaand onderzoek besproken en door de patiënt volop begrepen, zodat diens keuze niet in vol bewustzijn gemaakt is. 

A vordert veroordeling van X tot betaling van € 3.844,87 voor medische kosten voor tandzorg, die A namens de zorgaanbieder vordert op basis van een gecedeerde vordering. De rekening betrof een opeenvolging van in de tijd gespreide tandheelkundige (be)handelingen

Verder lezen
Terug naar overzicht