Er is onrechtmatig gehandeld doordat handtekening van mede-vennoot is vervalst


Deskundige die handtekening onderzoekt hanteert de gradaties ‘non liquet’ (geen onderscheid mogelijk), ‘waarschijnlijk’, ‘met hoge waarschijnlijkheid’, ‘met zeer hoge waarschijnlijkheid’ en ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’, en concludeert dat er sprake is van waarschijnlijkheid, zodat het hof oordeelt dat de door de deskundige gegeven gradatie waarschijnlijk er eerder op wijst dat de betwiste handtekening door gedaagde is geschreven dan dat deze niet is geschreven.

A houdt door middel van zijn holding 25% van de aandelen in het kapitaal van B BV. A is…

Verder lezen
Terug naar overzicht