Is er opgetreden in eigen naam of als vertegenwoordiger? (2009.22.2006)


Partijen verschillen van mening wie als contractpartij moet worden beschouwd. In het kader van een festival heeft A contracten gesloten met B en C. B en C zijn bestuursleden van de Stichting Baila Aruba, waarvan Salsaruba volgens de statuten een onderdeel is. A en C hebben een performance agreement ondertekend (de ‘Performance Agreement’). C heeft tevens een zogenoemde agreement ondertekend (de ‘agreement’). A en B hebben tenslotte een verklaring ondertekend (de ‘Verklaring’). Het Hof neemt als uitgangspunt dat degenen die een overeenkomst…

Verder lezen
Terug naar overzicht