Erfgenaam heeft recht op inzage administratie maatschap


E is van oordeel dat G zonder goede reden talmt met het geven van uitvoering aan het maatschapscontract met betrekking tot de afrekening na voortzetting van het administratiekantoor, na het overlijden van X, de partner van E, in wier rechten hij als enig erfgenaam is getreden. E vordert in de onderhavige procedure veroordeling van G tot medewerking aan (1) het verlenen van toegang tot inzage in de boekhouding/administratie van de voormalige maatschap van G en X en aan (2) het benoemen van een deskundige die…

Verder lezen
Terug naar overzicht