Erfgenaam heeft recht op inzage van stukken die behoren tot nalatenschap


A en B zijn erfgenamen van hun ouders die in 1989 (vader) en 1996 (moeder) zijn overleden. Ten tijde van hun leven was A gemachtigd te beschikken over de bankrekeningen van de ouders. Thans vordert B in kort geding dat A voor een maand de volledige financiële administratie ter beschikking stelt zodat B deze stukken in alle rust kan bestuderen. B heeft namelijk het vermoeden dat er in de loop der jaren veel geld is verdwenen.

De voorzieningenrechter wijst de vordering van B af omdat hij al…

Verder lezen