Erfgenaam krijgt machtiging om boerderij in het openbaar te verkopen


A en B zijn als erfgenamen gerechtigd tot de boerderij met 21 ha land en melkquotum, (hierna tezamen aangeduid als ‘de boerderij’). B exploiteert de boerderij. De Rechtbank heeft reeds in 1993 de scheiding en deling van de boerderij bevolen, maar dit vonnis is nooit uitgevoerd.

Thans verzoekt A de Rechtbank om een machtiging tot verkoop van de boerderij. De Rechtbank wijst dit verzoek af. Het enkele tijdsverloop sinds 1993 en de weigering van B om mee te werken aan de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke verdeling vormen…

Verder lezen