Erfgenaam uit herroepen testament kan geen beroep doen op artikel 49 lid 2 Wna


Op 26 februari 2007 overlijdt de tante van X c.s. die op dat moment haar enige nog levende familieleden waren. In 2004 had tante bij testament X c.s. als enige erfgenamen aangewezen, doch in januari 2007 is dit testament gewijzigd en een derde tot enig erfgenaam benoemd. X c.s. verzoeken notaris N om afgifte van een afschrift van het laatste testament van tante. Echter, N is hiertoe alleen bereid als X c.s. door middel van schriftelijke stukken aantonen…

Verder lezen