Erfrechtelijk rekenwerk bij een beroep op een ‘bloot-eigendomswilsrecht’ (2000.49.2430)


Aan de hand van een casus, ontleend aan het KNB preadvies van Kraan (1999), wordt ingegaan op de cijfermatige gevolgen van een beroep op een ‘bloot-eigendomswilsrecht’, in de zin van art. 4.2A.1.7 en 9. Bij de toepassing van het bepaalde in deze artikelen wordt de waarde van de over te dragen goederen vastgesteld zonder daarbij het vruchtgebruik in aanmerking te nemen, aldus art. 4.2A.1.12. De auteur verdedigt dat het waardedrukkend effect…

Verder lezen